Fisk

Fisk är ett ätligt djur som lever i vattendrag, sjöar och hav. Undantaget silverfisk.